Schopenhauer en muziek

quote-the-effect-of-music-is-so-very-much-more-powerful-and-penetrating-than-is-that-of-the-other-arts-arthur-schopenhauer-26527

Schopenhauer wordt over het algemeen gezien als een pessimist. Daar ben ik het niet geheel mee eens. In zijn filosofische verhandelingen geeft hij dan wel een realistisch, niet al te positief, beeld van het dier mens maar die mens kan ook creeren. Met name de muziek staat voor hem binnen de kunsten op een hoog voetstuk. Indien Schopenhauer een echte pessimist zou zijn dan zou muziek hem onverschillig laten.

Wikipedia vat het redelijk goed samen:

“Muziek verschilt in die zin van andere kunsten dat zij de wereld niet als voorstelling weergeeft. Zij geeft zelfs niets weer, en is desondanks een grote kunst. Schopenhauer plaatst haar zelfs heel hoog in zijn hiërarchie van kunsten, en zegt dat muziek een kopie is van de Wil zelf. Zo geeft droevige of melancholische muziek niet de gevoelens van een particulier persoon weer, maar representeert de meest wezenlijke essentie van ‘droevigheid’. Schopenhauer vergelijkt (de macht van) muziek zelfs met onbewuste metafysica.”

Grote Kul

Hoge Cultuur als bakermat van de beschaving. Is dat zo vreemd?

In deze door euro en angst geregeerde tijd wordt de door politici verafschuwde hoge cultuur met schele argusogen bekeken. Subsidies worden alleen nog maar toegekend aan diegene die het gemeengoed dienen. De burger, die eigenlijk toch al genoegen neemt met Fransje en Andre. Of moeten we het dan toch hebben van de Joopies die ons bedienen van oeverloze musical kitsch?
Maar waar zouden we zijn zonder Homerus, Plato, Ovidius, Goethe; Monteverdi, Bach, Mozart, Beethoven, Stockhausen, Berio; King Oliver, Ellington, Parker of Coltrane?

Wie bekommert zich nog om (mag ik het zo noemen, ja zo mag ik het noemen) het hogere? Toch zeker niet Chiel met zijn afschuwelijke, navelstarende singer-songwriters?

Ik breek met het culturisme dan ook een lans voor de nietsontziende, beladen term ‘kunst’ die onze samenleving steeds weer op een hoger plan draagt.